Pelikulaya LGBTQIA+ Film Festival


June 04, 2021 - June 30, 2021

855 T.M. Kalaw St. Ermita 1000 ManilaAdvertisement


Click an image to zoom. Pelikulaya LGBTQIA+ Film Festival

EVENT #: 71053

EVENT DESCRIPTION

Lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo, susulong ng magkaagapay. Hindi pa rin natatapos ang laban at patuloy tayong maninindigan.

Kaya ihanda niyo na ang makulay na bandera dahil ngayong Hunyo, walang maiiwan. Sama-sama, Lahat Rarampa!
Share this event:  

EVENT LOCATION

855 T.M. Kalaw St. Ermita 1000 Manila
June 04, 2021 to June 30, 2021

RELATED EVENTS


TALK ABOUT THIS EVENT


OUR AFFILIATESADVERTISEMENTS